Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonomym w Głogowie Marcin Sobuś. Jako Komornik Sądowy na wniosek wierzyciela możemy prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski. (art 8.5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)Komornik Głogów rewirem obejmuje właściwość terytorialną gmin: Gaworzyce, Głogów, Góra, Grębocice, Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Niechlów, Pęcław, Przemków, Radwanice, Wąsosz i Żukowice. Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze całej Polski (art. 8.5 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).